November 29, 2022
Hubungi Kami: +62-81340403034

Program Studi Pendidikan Teknik Mesin

1PTMDrs. Robert O. K. Munaiseche, M.Eng.
2PTMDr. I. P. Tamba, S.Pd, S.T., M.Kes.
3PTMDrs. Denny D. Maukar, M.Eng.
4PTMDra. Lenie Ratag, M.Pd
5PTMDrs. Hendrik J. R. Sumarauw, M.Pd
6PTMDr. Hendro M. Sumual, S.T., M.Eng.
7PTMBastian R. Parhusip, S.Pd., M.Pd
8PTMRicky P. Gala. S.Th., M.Th.PAK

Program Studi Teknik Mesin

1PTM / T.MesinDrs. Yohanis Rampo, M.T.
2PTM / T.MesinIr. Jenly D. I. Manongko, M.Eng.
3PTM / T.MesinDr. Zuldesmi, S.T., M.Eng.
4PTM / T.MesinDr. Herdy D. Liow, S.T., M.Eng
5PTM / T.MesinJemmy C. Kewas, S.T, M.T.
6PTM / T.MesinMoh. F. Pomalinggo, S.TP, M.Si
7PTM / T.MesinDavidsen O. Mapaliey, S.T, M.Eng.

Program Studi Pendidikan Teknik Elektro

1PTEProf. Dr. Drs. B. Limbong Tampang, M.Si.
2PTEDra. Moureen M. Kambey, M.Si.
3PTEDrs. Billy M. H. Kilis, M.Si.
4PTEDr. Hantje Ponto, DEA, M.A.P.
5PTEDr. Dra. Djami Olii, M.T.
6PTEDra. Nontje M. Sangi, M.Pd.
7PTEDrs. Rudi Sanger, M.Si.
8PTEDr. Agustinus Takaredase, M.Pd.
9PTEDrs. Karel Najoan
10PTEDra. Aaltje D. C. Wajong, M.Pd.
11PTEJanne D. Ticoh, S.T., M.T.
12PTEDrs. Harrychoon Angmalisang, M.Pd
13PTEJocke J. Wenas Rapar, ST, M.Sc.
14PTEViverdy F. C. Memah, S.Pd., M.Pd
15PTEDr. Fransiskus R. Seke, S.Pd, M.Pd.
16PTERidwan, S.Pd., M.Pd.
17PTECalvin E. J. Mamahit, S.T., M.Sc., M.Pd

Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan

1PTBDr. Iszach R. P.Tarandung, M.Si.
2PTBDr. Drs. Djubir R. Eddy. Kembuan, M.Pd.
3PTBDrs. Pieter R. R. I. Tulus, MAP
4PTBDr. Rolly R. Oroh, S.Pd., M.T.
5PTBDra. Rio M. Abast, M.Pd.
6PTBDrs. Titof Tulaka, M.A.P.
7PTBDr. Drs. Metsi Daud, M.Pd.
8PTBDrs. I Wayan Semueil, M.Pd.
10PTBMorris S. S. S. Tumanduk, S.Pd., M.Eng
11PTBPingkan S. Pioh, S.T., M.T.
9PTBDr. Taslim Pantondate, M.Pd.
12PTBChrisant F. Lotulung, S.Pd., M.Si.
13PTBFransiscus L. P. J. Lumape, S.T.

Program Studi Arsitektur

1PTB / Ars.Sonny D. J. Mailangkay, S.T., M.T.
2PTB / Ars.Dr. Debbie A. J. Harimu, S.T., M.T.
3PTB / Ars.Threesje A. N. Harimu, S.T., M.T.
4PTB / Ars.M. Y. Noorwahyu Budhyowati, S.T., M.Ars
5PTB / Ars.Michael O. T. Lengkey, S.T., M.T.
6PTB / Ars.Freike E. Kawatu, S.T. M.Sc
7PTB / Ars.Muhammad M. Attaufiq, S.Pd, M.Ars
8PTB / Ars.Moh. Fachruddin Suharto, S.T., M.Sc.
9PTB / Ars.Antoinette L. G. Katuuk, S.T., M.Ars
10PTB / Ars.Cindy M. M. Liando, S.T., M.Eng.
11PTB / Ars.Dr. Felly F. Warouw, S.T., M.Eng.
12PTB / Ars.Rulyanto G. M. Lasut, S.T., M.Eng.
13PTB / Ars.Claudia I. Lombok, S.T., M.Eng
14PTB / Ars.Ferdinan S. R. P. Terok, S.T., M.Ars

Program Studi Teknik Sipil

1PTB / T.SipilJeffrey A. Delarue, S.T., M.T.
2PTB / T.SipilDr. Rifana S. S. I. Kawet, S.T., M.T.
3PTB / T.SipilTendly S. Maki, S.T., M.T.
4PTB / T.SipilDr. Shirly S. Lumeno, S.T., M.T.
5PTB / T.SipilRocky F. Roring, ST, M.Sc.
6PTB / T.SipilToar U. Y. Pangkey, S.T., M.T.
7PTB / T.SipilDjoni Agustaf, S.T., M.Si.
8PTB / T.SipilRicky N. Ratu, ST, M.Sc.
9PTB / T.SipilNova A. R. A. Mamarimbing, S.T., M.T.
10PTB / T.SipilIr. Nicky W. Rampengan, M.Sc.
11PTB / T.SipilYessy C. S. Pandeiroth, S.T., M.T.

Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga

1PKKProf. Dr. Dra. H. N. Tambingon, M.Si.
2PKKDr. Dra. Helena V. Opit, M.Si.
3PKKDra. Femmy J. Manopo, M.A.P.
4PKKDra. Ivonne Paat, M.Hum.
5PKKDra. Henny J. Polii, M.Si.
6PKKDr. Dra. Jenny C. Tambahani, M.Si.
7PKKDr. Dra. Louisa N. Kandoli, M.Si.
8PKKDra. Elsje J. Sumual, M.Si.
9PKKDra. Nortje Sumolang, M.Pd.
10PKKDra. Margaretha Tombokan, M.Si.
11PKKDra. Telly F. S. Tangkere, M.Pd
12PKKDra. Altje R. Sangian, M.Si.
13PKKSteven S. N. Rogahang, S.Si.Teol, M.Si.
14PKKYovanca Y. F. Koondoko. S.ST.Par, M.Par

Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi

1PTIKProf. Dr. Herry Sumual, M.Si.
2PTIKDr. Ir. Verry R. Palilingan, M.Eng.
3PTIKDr. Drs. Hiskia K. Manggopa, M.A.P.
4PTIKDr. Drs. Luckie Sojow, M.Pd.
5PTIKDrs. Djafar Wonggo, M.T.
6PTIKDr. Dra. Christine T. M. Manoppo, M.A.P.
7PTIKDr. Jimmy Waworuntu, M.Pd.
8PTIKDrs. Marthinus M. Mintjelungan, M.A.P.
9PTIKDr. James J. R.Sumayku, M.Eng.
10PTIKOlivia E. S. Liando, ST, M.Sc.
11PTIKIrene R. H. T. Tangkawarow, S.T., MISD
12PTIKDr. Mario T. Parinsi, S.Kom, M.T.I.
13PTIKKebri K. M. Pajung, S.Kom, M.T.
14PTIKTrudi Komansilan, S.T., M.Sc.
15PTIKCharnila D. Heydemans. S.Pd, M.Pd
16PTIKPeggy V. Togas, S.T., D.E.A.
17PTIKRudy H. W. Pardanus, S.T., M.Eng.

Program Studi Teknik Informatika

1PTIK / T. Inf.Prof. Dr. Ing. Drs. Parabelem T. D. Rompas, M.T.
2PTIK / T. Inf.Cindy P. C. Munaiseche, S.T., M.Eng
3PTIK / T. Inf.Ferdinan I. Sangkop, S.T., M.M., M.T.
4PTIK / T. Inf.Arje C. Djamen, S.T., M.T.
5PTIK / T. Inf.Alfrina Mewengkang, S.Kom, M.Eng
6PTIK / T. Inf.Olivia Kembuan, S.Kom, M.Eng
7PTIK / T. Inf.Quido C. Kainde, S.T., M.M., M.T.
8PTIK / T. Inf.Vivi P. Rantung, S.T., MISD
9PTIK / T. Inf.Gladly C. Rorimpandey, S.T. , MISD
10PTIK / T. Inf.Stralen Pratasik, S.Kom, M.T
11PTIK / T. Inf.Indra Rianto, S.Kom, M.T.
12PTIK / T. Inf.Made Krisnanda, S.T.,M.T.
13PTIK / T. Inf.Daniel R. Kaparang, S.Kom, M.Cs
14PTIK / T. Inf.Wensi R. L. Paat, S.T., M.T.
15PTIK / T. Inf.Glenn D. P. Maramis, M.CompSc
16PTIK / T. Inf.Efraim R. S. Moningkey , S.T., M.T.
17PTIK / T. Inf.Sondy C. Kumajas, S.T., M.T.
18PTIK / T. Inf.Kristofel Santa, S.ST, M.MT
19PTIK / T. Inf.Dr. Audy A. Kenap, S.T., M.Eng.
20PTIK / T. Inf.Johan R. Batmetan, S.Pd, M.T.